Język:
P.W. Bartesko
Najlepsza Kabina z Koźmina!

Witamy w BARTESKO!

Nasza firma jest w stanie wykonać zabudowę kabiny do każdego rodzaju wózka widłowego.

Naszymi głównymi odbiorcami są firmy posiadające wózki marki Hyster, Yale, Mitsubishi, Linde, Nissan, Toyota,  Hyundai, Clark, Still.

Fundusze europejskie

Projekt: Opracowanie planu rozwoju eksportu dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Bartesko”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Okres realizacji projektu: od dnia 15.06.2011r. do dnia 10.12.2011r.

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-30-199/11-00

Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Wartość projektu: 12.500,00 zł netto
Wartość dofinansowania: 10.000,00 zł netto

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji na temat realizowanego projektu: Jarosław Maślaczyk  ksiegowosc@bartesko.pl

 

Projekt: Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie „Bartesko”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Okres realizacji projektu: od dnia 01.12.2012r. do dnia 30.11.2014r.

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-30-180/12-00

Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie „Bartesko” w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Wartość projektu: 337.900,00 zł netto
Wartość dofinansowania: 168.950,00 zł netto

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji na temat realizowanego projektu: Jarosław Maślaczyk ksiegowosc@bartesko.pl

 

Zapytanie ofertowe – wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych

Zapytania ofertowe – pobierz tutaj

Zapytanie ofertowe – wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych – pobierz tutaj

Fundusze europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki